Manok Na Pula Lyrics, Song, and Music

Many users are unaware of the fascinating history behind the “Manok Na Pula” song. Originating from a humorous anecdote, this song has captured the hearts of many Filipinos. The story goes that a Filipino man bet his wife’s money on a rooster in a cockfight, only to lose and face his wife’s wrath. This amusing tale laid the foundation for an iconic song that reflects a slice of Filipino life.

This iconic Filipino song, with its evocative lyrics and soul-stirring melody, has captured the hearts of many, resonating deeply within the Filipino community. This music holds a special place, often reflecting the hopes, struggles, and aspirations of the people.

The developer of Manok Na Pula has decided to use this humorous song in the game to make it more entertaining. This music will play in the background when you play Manok Na Pula, reminding you of a hilarious Filipino life lesson. Both the song and game has a strong bond as they are both featuring betting and cockfighting. If you want to play Manok na Pula on Pc, click on this link.

Manok Na Pula sounds familiar especially to filipino guys as cockfighting is part of their culture. This is the reason why Manok Na Pula song become instant hit by the time of its release. The song was originally written and performed by a Filipino kid on YouTube. However, it gained popularity after Vic Desucatan, a Filipino singer, released a cover of the song. Desucatan’s cover of the song is more polished and professional-sounding, and it features a catchy music video.

Here You can Download Manok Na Pula Song MP3

The main reason for the song’s popularity lies in its lyrics, which humorously depict a common scenario in Filipino life. The relatability of the lyrics, combined with the engaging melody, has made “Manok Na Pula” a cultural phenomenon. Remixes of the song have also played a significant role in keeping it relevant and beloved by a broader audience.

Manok Na Pula Lyrics (Song)

These are the lyrics that is based on gambling addiction and its consequences. It’s often associated with Filipino culture and humor. It’s considered a light-hearted and entertaining song, despite its underlying message about gambling addiction.

“Napadaan sa sabungan

May nagsisigawan noong aking tingnan

Manok na pula, mukhang matapang

Ang pera ni misis na dapat

Ay ihulog ko sana sa Palawan

Aking pinusta sa manok na pula

Mukhang tatama ‘yan

Nagsimula ang salpukanm manok na pula

Biglang tinamaan, nag-gewang-gewang

Sa isang iglap lang, ako’y kinabahan

‘Di nakatayo, patay napuruhan

Ang perang hulog sa Palawan

Tinalo ko sa sabungan

Noong umuwi sa may bahay

Ako ay matamlay

Ako’y nagsisi, ubos ang money

Darling, I’m sorry

Ako’y hinoldap nang tatlong lalake

Doon banda sa may palengke

Pero ang misis ko

Hindi maloko, kinarate ako

Basag-basag ang mukha ko

Ang darling ko

Ay magaling pala siya sa taekwando

Lahat ng sipa nya ay sinapol ako

Dati rin pala siyang kampyon sa aykido

Sa sobrang galit ng misis ko

Bali-bali ang tul.ang ko

Ang perang dapat sa anak ko

At tinalo ko, naakit ako

Ng gagong demonyo

Kaya kinastigo ako ng darling ko

Nang dahil sa sugal, napahamak ako

Kaya kayong mga sabungero

Wag mag-asawang tsampyon sa judo”